Apps Bilgi Teknolojileri Geliştiricisinin Uygulamaları